Biznes-Host.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-363), ul. Baraniaka 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000356522, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 20.000 złotych, NIP 7792375244, REGON 301439993